september 27

TAK!

0  KOMMENTARER

Kivioq var Knud Rasmussens skib på den syvende Thule-ekspedition, og det eneste bevarede af ekspeditionsskibene. I fem år forsøgte foreningen Kivioqs Venner Hundested at sikre skibet en fremtid med nye ejere, men forgæves. I december 2022 gik skibet til ved en brand.

Skønt projektet måtte lukke, så er vi i bestyrelsen yderst taknemmelige for den store hjælpsomhed som vi har mødt blandt frivillige og professionelle på Hundested Havn. Tak til sponsorer og samarbejdspartnere.

En særlig anerkendelse til Galleri Liisberg, der troligt serverede den ene kande varm kaffe efter den
anden til skrogskrabere og skibsvagter.

Stor cadeau til den dygtige besætning der under ledelse af skipper Knud Erik Møller sejlede Kivioq
fra Gråsten til Hundested og retur.


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

TAK!

TAK!
>