december 28

Status ved årsskiftet 20/21

0  KOMMENTARER

Nytårsbrev fra bestyrelsen

Kære medlem, kære modtager af nyhedsbrevet, kære interessent.
Kivioqs Venner Hundested ønsker dig og dine en fortsat glædelig jul og et godt og positivt nytår!
Ved et tilbageblik på 2020 er der brug for al den optimisme man kan fostre. Mange kulturelle og sociale initiativer er lagt på is, og måden vi mødes på, er grundlæggende ændret, måske mange år frem. 
Covid-19 er ikke det eneste, Kivioq-projektet har haft at slås med i 2020. Selve skibet har stadig hjemme i Egernsund i Sønderjylland.
Kivioqs Venner Hundested har siden projektets start i 2016 haft et tilsagn fra Hundested Havn om friplads, men dette er ensidigt blevet ændret i eftersommeren, hvor alt andet var parat til at hente KIVIOQ til Hundested. 
Nu er situationen den, at KIVIOQ, ligesom andre træskibe, skal lægge et depositum eller en garanti på 50.000 kroner for en helårs plads i havnen. Vi kan naturligvis ikke hente skibet til Hundested, så længe dette punkt er uafklaret. Vi gør lige nu vores bedste for at få dette bragt i orden hurtigst muligt. Det forventer vi at kunne informere mere om i de første måneder af det nye år.
Generalforsamling udsat
Vi har ikke fundet grundlag for at holde en generalforsamling i år, så længe havnepladsen i Hundested er uafklaret og Corona-situationen usikker. Bestyrelsen har besluttet at udskyde generalforsamlingen til foråret 2021. Til den tid skulle de vigtigste tov-ender til dette kulturarvsprojekt gerne være på plads, så der er konkrete forslag at tage stilling til.
Lyspunkter
Og så har 2020 alligevel haft sine lyspunkter. 
Der er knyttet en meget positiv kontakt til Halsnæs Kommune til styrkelse af både nuværende og fremadrettede tiltag af fælles interesse.
Et andet lyspunkt var en bevilling på 10.000 kroner fra Den grønlandske Fond til hjemtagelse af KIVIOQ til Hundested.
Herudover har KIVIOQ’s ejere bekræftet en forlængelse af køberetten indtil udgangen af 2021.
Det må ligeledes hilses velkomment, at det Arktiske projekt ser ud til at blive en realitet i tilknytning til Hundested Havn. Her kan en gensidig effekt med KIVIOQ effektueres.
2021 – Kivioqs år
Kivioqs Venner Hundested har således flere store opgaver foran sig i året der kommer:
For det første at hjemtage KIVIOQ, når havneplads er sikret, og overtage drift og vedligehold af skibet. Dette forventes at aktivere nogle af de tilsagn, der er givet fra medlemmer om – på den ene eller anden måde – at bidrage med håndværksmæssige og erfaringsmæssige færdigheder til bedste for skibets fremtidige placering i Hundested.
Herudover skal arbejdet for at finde en bæredygtig model for ejerskab fortsættes og styrkes.
Disse forhold glæder bestyrelsen sig til at belyse i forbindelse med den kommende generalforsamling.
Modtag også vores ønsker om et godt og fremgangsrigt nyt år, hvor vi alle ser frem til at kunne byde KIVIOQ velkommen til Hundested.

Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

>