Ny fondsstrategi skal give projektet medvind

KIVIOQs historie er spundet sammen med Knud Rasmussens Hus under besøget i Hundested august 2017

Der har været stille omkring Kivioq-projektet denne vinter. Årsagen er, at bestræbelserne på at skaffe finansiering til overtagelsen af Kivioq har vist sig vanskeligere end stifterne forestillede sig.

Kivioq projektet har hidtil afventet svar på ansøgninger fra fonde, som har været udvalgt ud fra en primær strategi om, at de enkelte fonde kunne være interesseret i det samlede projekt. 

Da denne fremgangsmåde har vist sig at være for byrdefuld for fondene, har bestyrelsen ved årsskiftet besluttet at søge professionel hjælp til at få udviklet en ny fondsstrategi. Hjælpen fandt vi hos chefkonsulent på Professionshøjskolen Metropol og tidligere Danmarksmester i fundraising, Martin Ullerup. 

På baggrund af Martins analysearbejde vil de kommende fondsansøgninger blive opdelt på en anden måde end hidtil og med et bredere ansøgningsfelt.

Det er derfor bestyrelsens klare forventning, at fondsansøgningerne i dette forår vil have gode muligheder for at bære frugt til støtte for projektet.

 

  • 15. marts 2019
Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: