juni 9

Nu indkaldes til generalforsamling

0  KOMMENTARER

Efter et år, hvor der ikke har været holdt generaforsamling og heller ikke er opkrævet kontingent, er projektet Kivioq til Hundested nu parat til at trække i arbejdstøjet.

Hvad der konkret skal arbejdes med, og hvordan opgaverne fordeles, ja, det skal netop drøftes på generalforsamlingen, der – som vedtægten foreskriver – indkaldes med et opslag på denne hjemmeside.

Tidspunktet for generalforsamlingen bliver fredag den 25. juni kl. 15.30 på Hundested Havn, nærmere bestemt Hundested Motor- og Sejlklub, Nordre Beddingsvej 37, 3390 Hundested.

Medlemmer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen via online videokonference, skal fremsende ønske herom til info@kivioq-hundested.dk senest kl. 12 på dagen for generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen forudsætter som vanlig, at man har betalt kontingent.

Ud over nedenstående opslag udsender bestyrelsen en personlig indkaldelse til alle medlemmer pr. e-mail. Medlemmer i restance vil finde en kontingentopkrævning vedlagt.

Sammen med indkaldelsen udsender bestyrelsen et forslag til ny kontingentstruktur. Forslaget bygger på den forudsætning, at Kivioqs Venner Hundested skal bemande, sejle og vedligeholde ekspeditionsskibet og skaffe finansiering til alle udgifter forbundet hermed.

Bestyrelsen vedlægger også de to seneste årsregnskaber. Bemærk at regnskaberne endnu ikke er påtegnet af bestyrelsen. Det vil de være til generalforsamlingen.

Endelig vedlægges et ældre oplæg til sammensætning af frivillige arbejdsgrupper for Kivioq-projektet.

Indkaldelse

Forslag kontingent

Forslag arbejdsgrupper

Regnskab 2019

Regnskab 2020


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

Lukketid

Lukketid
>