september 9

Lukketid

0  KOMMENTARER

Nu indkalder bestyrelsen for Kivioqs Venner Hundested til sidste og afsluttende generalforsamling. Mødet er indkaldt til lørdag den 24. september kl. 10 i Medborgerhuset Gubben.

Mødeindkaldelsen er udsendt via nærværende hjemmeside og via nyhedsbrev til både forhenværende og nuværende medlemmer. Kun de sidste har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.

Kommer du nu i tanker om, at du gerne vil have et sidste ord indføjet før sidste blad vendes i foreningens liv, så kan du betale kontant ved indgangen.

Dagsordenen for mødet er ganske kortfattet med hovedpunkterne formandsberetning og afsluttende regnskab. Mødeindkaldelse og regnskab kan ses som bilag herunder.

Kiviq afsejling foto Per Makwarth

Kiviq afsejling foto Per Makwarth


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

TAK!

TAK!
>