Polarforskeren Knud Rasmussen

Knud Rasmussen er født 7. juni 1879 i Jakobshavn, det nuværende Ilulissat, i Grønland. Faderen var missionæren Christian Rasmussen, som boede og fungerede som præst og seminarielærer i byen i over 20 år. Moderen var Sofie Lovise Susanne Fleischer, en kvinde, hvis mor var inuit. Knuds mormor, der hed Itaraluk, var enke og boede sammen med dem.

Der var ikke mange danskere i kolonien dengang, og Knud, der af grønlændere kaldtes “Kunuunnguaq” elskede at sidde og lytte til de mange ældgamle fortællinger, der blev fortalt. Fra barnsben blev Knud fortrolig med hundeslæden, som senere skulle få så stor betydning for hans virke. Til gengæld blev han aldrig ferm med kajakken, fordi hans far ikke ville give ham en kajak som seksårig, som de andre grønlandske børn fik.

Sit første skoleår fik Knud i Ilulisat, men i 1891 kom han som 12-årig til Danmark, fordi han skulle på kostskole. Fem år senere kom resten af familien også til Danmark, da faderen af helbredsmæssige årsager ikke længere kunne bestride stillingen i Jakobshavn. Faderen fik en stilling som sognepræst i Lynge i Nordsjælland, hvor familien atter kunne samles i en præstegård.

I 1900 blev Knud student, og samme år tog hans liv en drejning, da han fik ansættelse som journalist på Kristeligt Dagblad. For bladet skulle han dække en Islandsekspedition. Her mødte han forfatteren og polarforskeren Mylius-Erichsen, som delte Rasmussens interesse for Grønland.

Den litterære Grønlandsekspedition

Knud Rasmussen og Mylius-Erichsen slog sig sammen med kunstneren grev Harald Moltke samt læreren Jørgen Brønlund, og sammen gennemførte de fire i årene 1902-04 Den litterære Grønlandsekspedition. Ekspeditionen gik langs den grønlandske nordvestkyst fra Upernavik til Kap York i nærheden af Thule og blev en vanskelig tur, ikke mindst fordi Moltke blev syg undervejs.

Ægteskab

I en periode havde lægen Alfred Bertelsen, der var læge i Uummannaq-distriktet, Dagmar Andersen til at føre hus for sig. Gennem sit venskab fra ungdomsårene med Knud Rasmussen havde Dagmar Andersen fattet interesse for hans liv og arbejde. Som frivillig sekretær havde hun hjulpet ham med hans første bøger, og hendes sans for stil og ordenes indbyrdes vægt menes at have betydet meget for Knud Rasmussen som skribent. Dagmar fik lyst til at se det land, hvor Knud Rasmussen hørte hjemme, og hun tog derfor derop og førte hus for Bertelsen. I vinteren 1905-1906 opholdt Knud sig i Uummannaq-distriktet, nok på grund af Dagmar Andersen, men også for at oversætte gamle grønlandske sagaer.

Dagmar Andersen havde på en sejlads fra Uummannaq til Danmark mødt ingeniør Marius Nyeboe. Hun foranstaltede kontakten mellem de to og hjalp dermed polarforskeren med midler til at starte Thule-stationen. I 1908 blev Knud og Dagmar gift. De fik tre børn sammen.

Thuleekspeditionerne

Senere vendte Knud Rasmussen tilbage til Thule og oprettede i 1910 Thule-stationen, som kom til at fungere som missionsstation og handelsplads, og som blev udgangspunktet for syv Thuleekspeditioner. Bygningen flyttedes i 1986 til Qaanaaq, hvor den i dag fungerer som Thule-Museet.

1912 Over indlandsisen på hundeslæde til Danmark Fjord
1916-18 Langs Polarhavet til Independence Fjord
1919 Grant Land (nordligste del af Ellesmere Land, Canada) – uden Knud Rasmussens egen deltagelse
1919 Angmagssalik i Østgrønland
1921-25 Fra Grønland til Sibiriens kyst på tværs af det arktiske Nordamerika. Han beskrev mange inuit-stammer undervejs og hjembragte et stort antal genstande til Nationalmuseet
1931 Julianehåb til Angmagssalik i Østgrønland
1932-33 Kap Farvel til Scoresbysund i Østgrønland

Knud Rasmussen fik en maveinfektion under den sidste ekspedition og blev først bragt til Julianehåb og derfra til Danmark til indlæggelse på Gentofte Hospital. Han kom sig dog ikke over det, men døde efter nogle måneder, da der også tilstødte en lungebetændelse. Han nåede aldrig til premieren på sin film Palos brudefærd, som er filmet i Østgrønland. Han var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Betydning og eftermæle

De mange ekspeditioner har givet et enormt videnskabeligt afkast, ikke blot fra Rasmussens egen hånd i de beretninger og genstande han indsamlede, men også fra mange andre videnskabelige deltagere, som var med. Han blev udnævnt til æresdoktor ved Københavns Universitet efter den femte Thuleekspedition.

Også folkeligt havde han stor betydning og blev efterhånden nærmest en folkehelt. Samtidig blev Danmark gennem ham stærkt etableret som polarforskernation. Hans indsats er en del af årsagen til, at Østgrønland tilfaldt Danmark ved Den Internationale Domstol i Haag i 1933 som afslutning på konflikten med Norge om Østgrønland .

I dag er Knud Rasmussens Hus i Hundested museum. Huset blev opført i 1917 som hans arbejdslokaler.

I 2004 blev Knud Rasmussen Selskabet oprettet. Det er en forening, der beskæftiger sig med Knud Rasmussens liv og levned. Selskabet har en hjemmeside og udgiver et medlemsblad Slædesporet med et oplag på 300.

I 2008 blev Knud Rasmussen-klassen, en ny skibsklasse i Søværnet designet til arktiske forhold, opkaldt efter polarforskeren.

 

“Har du aldrig oplevet det? Dette, at man aner, at man er på vej til det store?

Det begynder som en svag susen for ørerme, og man lytter, angst for at den skal tie; men den vokser, tonen, og den kommer inde fra de skjulte kræfter, som endnu venter på dig, fordi du ikke forstår dem. Det er din fremtid, din manddoms reserve, der gror!

Og den stiger, tonen, stiger som et hav, der rejser sig, stiger som et varsel om det store crescendo, der engang skal sprænge din skæbne, hvis d er for svag …

Hører du det? Lud dig frem og lyt, so hvalen, der vejrer orkanen, mens det endnu er legende solblink.

Å, det er livet, som kalder.”

Skrevet af Knud Rasmussen i 1905

Fotos fra Knud Rasmussen Arkivet