december 19

Projektet et stort skridt videre: Stifter foreningen Kivioqs Venner Hundested

0  KOMMENTARER

Kivioq sejler under klinten ved Knud Rasmussens Hus. Maleri af Tina Rosenberg

Mandag den 18. december tog projektgruppen Kivioq til Hundested et stort skridt videre og stiftede Foreningen Kivioqs Venner Hundested.

Foreningen blev sat i verden på en stiftende generalforsamling, hvor en formålserklæring og et sæt vedtægter blev vedtaget.

Foreningen for venner af polarforsker Knud Rasmussens sidste ekspeditionsskib Kivioq er hermed klar til at modtage indmeldelser, støtte og sponsorater. Der ud over vil foreningen tage kontakt med de mange personer, som indtil videre har markeret, at de på den ene eller anden måde vil arbejde for ideen om at få ekspeditionsskibet til Hundested som en aktiv ambassadør for byen, Knud Rasmussen Museet, de nordatlantiske forbindelser og turismen.

Projektgruppen har arbejdet målrettet med en forretningsplan, markedsføring og informationsmøder i godt halvandet år, og med stiftelsen af foreningen betyder det nu, at en forberedt fondsansøgning til overtagelse af skibet bliver personligt indleveret.

Den nyvalgte bestyrelse går straks i gang med de mange arbejdsopgaver, der tilsammen skal trække i den retning, at Kivioq snarest muligt anløber sin nye faste kajplads i Hundested Havn.

Efter mødet konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig således:
Per Makwarth, formand, projektkonsulent og tovholder
Michael K. Hansen, næstformand, pensionist, tidl. Statens Museum for Kunst
Erik Turley, sekretær, Advokathuset Nordsjælland
Michael Nagel, Nagel Consulting
Bonnie Jensen, Inua.Life
Jens Henriksen, Hundested Sandskulptur Festival
Carsten Legaard, Dialogdesigneren.dk, webmaster for www.kivioq-hundested.dk

Eventuelle spørgsmål rettes til:
Per Makwarth, email, tlf. 29294500


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

TAK!

TAK!
>