KIVIOQ til Hundested

KIVIOQ til Hundested
Kivioq til Hundested  – Tre dage i august 2017 besøgte ekspeditionsskibet KIVIOQ Hundested Havn – i malerisk aftensol

KIVIOQ til Hundested

KIVIOQ bør have hjemme i Hundested. Det mener den nystiftede lokale forening KIVIOQs VENNER HUNDESTED.

Med støtte fra Maritim Turisme har den stiftende projektgruppe udarbejdet en forretningsplan, som kan sikre skibets drift og vedligeholdelse. Forretningsplanen vil danne grundlag for overtagelse af skibet.

Hvorfor skal KIVIOQ til Hundested?

KIVIOQ blev bygget til polarforskeren Knud Rasmussen, og skibet var hans base på hans sidste ekspedition. Derfor er skibet tæt knyttet til Knud Rasmussen, som havde et nært tilhørsforhold til Hundested. Knud Rasmussens Hus  anvendes aktivt i markedsføringen af Hundested. Derfor skal KIVIOQ til Hundested.

Endvidere bør Hundested have sit eget udflugtsskib. Akkurat som Hundesteds nærmeste naboer har: Roskilde har Saga Fjord og vikingeskibe, Lyndby har ligeledes vikingeskibe, Frederikssund har Skjelskør, Frederiksværk har Frederikke, Holbæk har Emma og Hjalm og Helsingør har Bjørn.

Læs foreningens info-folder her

Foreningen

KIVIOQs VENNER HUNDESTED blev stiftet på et møde for initiativtagere og interessenter den 18. december 2017.

Foreningens formål er at skaffe kapital til erhvervelse, restaurering og efterfølgende drift af Knud Rasmussens ekspeditionsskib KIVIOQ med primær tilknytning til Hundested Havn. Her skal skibet – i samarbejde med Knud Rasmussens Hus – være med til at formidle historien om Knud Rasmussens ekspeditioner og om Danmarks forhold til det arktiske område og Grønland. Desuden skal skibet bruges til undervisning samt til  udflugter og turisme.

Vedtægter KIVIOQs VENNER HUNDESTEDDu kan læse den fulde formålserklæring og de øvrige vedtægter her (tryk på billedet).

Enhver privat person, forening, fond eller erhvervsvirksomhed og kommune kan tegne medlemskab af foreningen KIVIOQs VENNER HUNDESTED. Det årlige kontingent er 250 kroner.

Status lige nu

Foreningen er i gang med at søge en række almennyttige danske fonde om støtte til erhvervelsen af Kivioq.  Vi er enige om at afvente resultaterne af disse ansøgninger, før vi sætter flere aktiviteter i sving. I mellemtiden ligger vi ikke stille:

  • Vi hverver medlemmer, støtter og sponsorer til foreningen
  • Vi holder velbesøgte informationsmøder i Hundested og omegn
  • Vi gør alt hvad vi kan for at skaffe mest mulig lokal opbakning

 

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

I bestyrelsen

Aksel Bjørke, formand

Aksel Bjørke, formand

Økonom og mentor

Erik Turley, sekretær

Advokathuset Nordsjælland

Nagel Consulting

Bonnie Jensen, KIVIOQs Venner Hundested

INUA.LIFE

Lotte Mundus nyt medlem af bestyrelsen

Nordatlantisk Gymnasieklasse

Carsten Legaard, webmaster, KIVIOQs Venner Hundested

Dialogdesigneren.dk

Rådgivere

Merete Ettrup, forretningsfører i TS = TræskibsSammenslutningen og rådgiver med erfaringer fra andre bevaringsværdige foreningsskibe. Kender KIVIOQ der er medlem af TS og optaget på foreningens fartøjsliste.

Knud Erik Møller, tidligere havnefoged i Nuuk. Knud Erik reddede KIVIOQ, købte skibet i 1988 og restaurerede det. I 1995 sejlede han skibet til Danmark og solgte det i 2005 til de nuværende  ejere.

Tom Rasmussen, sekretariatsleder i Skibsbevaringsfonden. Kender KIVIOQ og har medvirket til godkendelsen af skibet som bevaringsværdigt. Besigtigede skibet den 31.07.2017 sammen med projektets tovholder.

Søren la Cour Jensen, museumsinspektør og daglig leder af Knud Rasmussens Hus. Historiker. Varetager opgaver indenfor Knud Rasmussens liv og virke, industriel arkæologi samt industri- og erhvervshistorie. Formand for ICOM Danmark (International Council of Museums) og formand for Blue Shield Danmark.

Finn Nyhuus. Har bl.a. arbejdet som geolog i Grønland. Formand for Fiskeriets og Havnens Hus, Hundested.  Medarrangør af Hundested Motor Træf.

Niels Roos, bådekonstruktør og bådebygger, samt erfaren sejler. Tidl. leder af Sisimiut/Holsteinsborg Bådeværft, hvor KIVIOQ var på bedding om vinteren.

Mogens Christensen, ejer og direktør for Hundested Propeller A/S, tidl. Hundested Motorfabrik. Medarrangør af Hundested Motor Træf 2017.

Søren Brink, havnefoged Hundested Havn. Medarrangør af Hundested Motor Træf 2017.

Håvard Karlsen, har ejet og istandsat en 57' Nordlandskutter, som han har sejlet den halve jord rundt i.

Johnnie Aas, teknisk konsulent & projektleder i SIF Gruppen. Erfaren sejler, har haft større sejlbåd og har solid viden om el og navigationsudstyr i både.

Børge Møller, har sejlet med skoleskibene Georg Stage og Danmark samt med turbåden Frederikke på Arresø i 12 år.

Curt Kristiansen, erfaren sejler og ejer af en Great Dane 28, som Curt og hustru det seneste halve år har sejlet gennem Europa i til Middelhavet.

Niels Norbye, erfaren sejler og bådejer. Initiativtager til etableringen af Dansk Sørednings Selskabs station i Lynæs.

Susanne Tvergaard Nielsen, bureauleder i Visit Halsnæs.

Kristian Lou, skibsinspektør i Søfartsstyrelsen. Besigtigede KIVIOQ i foråret 2017.

Annette Sørensen, direktør i Visit Nordsjælland.

Mette Sandahl, projektleder i Maritim Turisme, der har givet økonomisk støtte til konsulentbistand til projektet.

Søren Würtz, vækst- & udviklingskonsulent i Halsnæs Kommune.

RETUR TIL FORSIDEN

Her kan du præsentere dig selv

Før du melder dig ind, så fortæl os lidt mere om, hvem du er og hvad du interesserer dig for. Så får vi den bedst mulige start

Del gerne