september 16

Kivioq kommer til Hundested

0  KOMMENTARER

Status på Kivioq-projektet 17. september 2020 –

Langt om længe er der nyt at fortælle om Kivioq-projektet. Positivt nyt. Efter at det i meget lang tid så ud som om projektet var kommet ind i en blindgyde, så er der nu handlemuligheder igen.

Kivioqs Venner Hundested har fået forlænget køberetten til Knud Rasmussens gamle ekspeditionsskib med 15 måneder til udgangen af 2021.

Det gør det muligt for os at arbejde for en bæredygtig model for ejerskabet af Kivioq og en lige så bæredygtig model for drift og vedligeholdelse af Kivioq.

Brug for gode hænder og gode hoveder

Kivioqs Venner Hundested overtager, i forståelse med de nuværende ejere, drift og vedligeholdelse af Kivioq. På dansk: Kivioq kommer til Hundested. Det sker så snart som muligt, og foreningen overtager ansvaret for at holde skibet sejlklart og i god stand.

Efter ankomsten til Hundested skal skibet på værft for at have en stærkt tiltrængt kalfatring, og derefter skal en gruppe af frivillige i gang med at slibe og male. Herudover skal skibet gennemgås overalt for at sikre, at vi kan sejle forsvarligt med passagerer. Det vil tage en del tid.

Medens skibet er på værft, skal en frivillig organisation bygges op. Vi har tidligere fået tilsagn fra mange kompetente frivillige, og nu bliver det alvor. Vi vil kontakte hver enkelt, men vi vil også opfordre alle til i denne afgørende stund at melde sig ind i Kivioqs Venner Hundested og skrive sig på listen over frivillige.

Du kan se frem til at komme i arbejdstøjet med det samme.

Vi skal blandt andet bruge folk, som kan sejle en hajkutter, trækyndige, maskinkyndige, skippere især, folk som kan netværke effektivt og skaffe sponsorater til huse, folk som kan lidt af hvert.

Brug for markant opbakning

Dagens nyhed er meget positiv, men den er også meget forpligtende. Vi har nu vinteren til at sørge for, at skibet bliver sejlklart til foråret, så projektet bliver bæredygtigt i enhver forstand, Vi håber at Halsnæs Kommune, de lokale museer samt borgere og erhvervsliv vil bakke markant og talstærkt op om projektet. 

Bestyrelsen for Kivioqs Venner Hundested vil nu organisere en afhentning af Kivioq. Vi vil til den forestående generalforsamling udarbejde en handleplan for skibsprojektet, og her vil vi gøre brug af alle projektets rådgivere og støtter.

Nyheden betyder også at kontingentopkrævningen, der var sat på pause, bliver genoptaget, og at vi modtager nye medlemmer og støtter med åbne arme.

Kivioq-projektet har indtil i dag lidt under, at der ikke reelt var et skib at arbejde med i Hundested, og at der derfor ikke rigtig var noget at organisere og mødes omkring. 

Om lidt er skibet her, og da er det, at vi skal bevise, at vi gerne påtager os ansvaret og gør det nødvendige stykke arbejde.

Bestyrelsen for Kivioqs Venner Hundested beklager, at vi i meget lang tid ikke har haft noget at spørge jer om, men nu, da vi har skibet på hånden og mulighed for at gøre det sejlklart, spørger vi til gengæld højt og indtrængende:

Vil du være med til at løfte opgaven?

Skriv navn, telefonnummer, email og kompetencer på tilmeldingslisten – også selvom du har tilmeldt dig tidligere. Du vil blive kontaktet meget hurtigt.


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

TAK!

TAK!
>