juni 25

Kivioq er i Hundested. Hvad nu?

0  KOMMENTARER

Det eneste tilbageværende af skibene fra de historiske Thule-ekspeditioner er nu i Hundested. Her vil foreningen Kivioqs Venner Hundested i første omgang gøre skibet sejlklart. Den opgave kommer til at tage det meste af denne sommer.

Når skibet er sejlklart, skal det til søs på særlige togter og sejladser, som skal vise nutidsdanskere og ditto svenskere, nordmænd, færinge, islændinge og grønlændere – især de unge af dem – hvordan forskere og videnskabsfolk sejlede i Nordatlanten og det arktiske område i tyverne og trediverne. De skal også lære lidt om livet ombord og praktisk sømandskab. Og så skal de måske høre lidt om, hvad fakta-baseret og praktisk videnskab kan betyde for løsningen af nutidens altoverskyggende problem – klimaproblemet.


Der er mange flere opgaver, og de vil efterhånden blive slået op på hjemmesiden på foreningssiden.

Vi du være med på frivillig basis? Skriv dig op herunder, og vi kontakter dig hurtigt

Men i den rigtige rækkefølge: Først skal skibet gøres sejlklart, og vi skal passe godt på det. Foreningen Kivioqs Venner Hundested har derfor brug for praktisk, frivillig hjælp fra alle som kan noget med et træskib, en dørk, en salon, en kahyt, en 180 HK Detroit motor, en skrue, en lænsepumpe, elektricitet og andet skibsteknisk.

Vi skal også – og det meget hurtigt – bruge nogle, som alene har lidt tid og lidt god vilje at give af. De skal især hjælpe os med at tage en vagt ved skibet i ny og næ, fortælle havnens gæster om skibet og projektet, tjekke at el (og dermed lænsepumpen) er tændt o.s.v.

"Vi skal også – og det meget hurtigt – bruge nogle, som alene har lidt tid og lidt god vilje at give af. De skal især hjælpe os med at tage en vagt ved skibet i ny og næ, fortælle havnens gæster om skibet og projektet, tjekke at el (og dermed lænsepumpen) er tændt o.s.v.

Click to Tweet

Skriv dig på listen her, mange tak!

0 of 350

Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

TAK!

TAK!
>