juli 17

Kivioq-brand blev startskuddet til ejerskifte og redningsplan

3  KOMMENTARER

En skibsbrand, der den 2. december 2022 så ud til at blive den visse død for det eneste bevarede af polarforsker Knud Rasmussens skibe, er i de første måneder af 2023 blevet vendt til overlevelse.

Skibsbevaringsfonden blev kontaktet og sikrede i samarbejde med Søassurancen Danmark, at fartøjet efterfølgende blev taget i land på C. J. Skibs- og Bådebyggeri i Egernsund. Værftet kunne rapportere om mindre brandskader, men svære sodskader i forreste del af skibets indre.

Længere henne på foråret besluttede Skibsbevaringsfonden at indfri et større pant i skibet og dermed overtage Kivioq efter de hidtidige ejere. Fonden har afsat midler til en foreløbig udbedring af skibet, der allerede i 2011 blev erklæret bevaringsværdigt.

Skibsbevaringsfonden er nu sammen med Nationalmuseets afdeling for skibsfartshistorie i gang med at afsøge mulighederne for en grundigere istandsættelse og en tilbageføring af Kivioq til den oprindelige skikkelse, sådan som det blev leveret fra Andersens Bådebyggeri i Frederikssund i juni 1933.

Kiviq afsejling 2 foto Per Makwarth

Foreningen Kivioqs Venner Hundested forsøgte igennem fem år at rejse penge til en restaurering af Kivioq. Godt 50.000 kroner af foreningens midler blev investeret i en nødreparation, før skibet i juni 2022 forlod Hundested Havn med kurs mod Egernsund. Foto: Per Makwarth


Tags


  • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

    Du vil måske også gerne læse disse?

    TAK!

    TAK!
    >