december 18

Julehilsen fra Kivioq og venner

0  KOMMENTARER

Alle medlemmer og interessenter omkring projektet “Kivioq til Hundested” bedes modtage denne julehilsen fra Kivioq med ønsket om en glædelig jul og et godt og lykkebringende Nytår.

Imens du læser  dette, fylder foreningen Kivioqs Venner Hundested to år. Foreningen blev stiftet på et møde i Hillerød den 18. december 2017.

To år kan synes som lang tid, når opgaven “blot” er at skaffe finansiering til godt og vel to millioner kroner. Vi har ikke opgivet fondsansøgningerne, men vi har nu valgt sideløbende at undersøge  mulighederne for at skaffe i det mindste en del af finansieringen til Kivioqs hjemtagelse ved hjælp af andelsbeviser. 

Vi har et ønske

Andelstankegangen giver mulighed for at rejse kapital (foreningens nuværende primære formål) samtidig med, at risikoen for den enkelte andelshaver begrænses til værdien af andele. Vi har et ønske om, at så mange som muligt engagerer sig i at fremskaffe kapital og siden drive Kivioq efter formålet. Andelstanken er, om ikke opfundet i Danmark, så dog dybt forankret i den danske tankegang om fællesskab og risikobegrænsning.

Vi undersøger samtidig mulighederne for at overtage driftansvaret for Kivioq med virkning fra det tidlige forår 2020 og dermed lægge skibet til kaj i Hundested Havn.

Må 2020 blive lykkens år

Næste gang du hører fra bestyrelsen bliver, når vi har vished for om det lykkes os at få Kivioq til Hundested i det tidlige forår – og senest ved indkaldelsen til forårets generalforsamling. 

Vi håber at foreningens tredje år bliver lykkens år – med masser af praktiske arbejdsopgaver til foreningens frivillige og trofaste medlemmer og støtter.


Tags


Du vil måske også gerne læse disse?

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling
>