Mødet blev holdt i medborgerhuset ”GUBBEN”, Nørregade 11B, 3390 Hundested. Fire bestyrelsesmedlemmer og to ...

Read More

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i KIVIOQ ́s VENNER HUNDESTED den 29. januar 2022 Mødet afholdtes ...

Read More

Vi kom i gang med mødet kl. 10:45 efter videoforbindelsen var etableret. Formand Aksel Bjørke ...

Read More

Til generalforsamling 25. juni 2021 Der har ikke været afholdt generalforsamling siden maj 2019 ...

Read More

REFERAT Efter forud fremsendt/kundgjort indkaldelse afholdtes generalforsamling den 25. juni 2021 kl. 15.30 i ...

Read More

Referat af bestyrelsesmøde den 8/6-2021 I mødet deltog Aksel, Carsten, Michael og undertegnede som ...

Read More