Foreningen Kivioqs Venner Hundested

Her skal du præsentere dig selv

Før du melder dig ind, så fortæl os lidt mere om, hvem du er og hvad du interesserer dig for. Så får vi den bedst mulige start

Foreningen

FORENINGEN KIVIOQs VENNER HUNDESTED blev stiftet på et møde for initiativtagere og interessenter den 18. december 2017.

Foreningens formål er at skaffe kapital til erhvervelse, restaurering og efterfølgende drift af Knud Rasmussens ekspeditionsskib KIVIOQ med primær tilknytning til Hundested Havn. Her skal skibet – i samarbejde med Knud Rasmussens Hus – være med til at formidle historien om Knud Rasmussens ekspeditioner og om Danmarks forhold til det arktiske område og Grønland. Desuden skal skibet bruges til undervisning samt til  udflugter og turisme.

Enhver privat person, forening, fond eller erhvervsvirksomhed og kommune kan tegne medlemskab af foreningen KIVIOQs VENNER HUNDESTED. Det årlige kontingent er 250 kroner.

Vedtægter KIVIOQs VENNER HUNDESTED

Du kan læse den fulde formålserklæring og de øvrige vedtægter her (tryk på billedet).

Status lige nu

Foreningen er i gang med at søge en række almennyttige danske fonde om støtte til erhvervelsen af Kivioq.  Vi er enige om at afvente resultaterne af disse ansøgninger, før vi sætter flere aktiviteter i sving. I mellemtiden ligger vi ikke stille:

  • Vi hverver medlemmer, støtter og sponsorer til foreningen
  • Vi holder velbesøgte informationsmøder i Hundested og omegn
  • Vi gør alt hvad vi kan for at skaffe mest mulig lokal opbakning

Dette gør vi i respekt for det mandat vi har fået af medlemmer og samarbejdspartnere og rådgivere, og i respekt for den fyrre sider lange forretningsplan, vi har fået udarbejdet. Her kan du læse et tre siders koncentrat. 

I bestyrelsen

Aksel Bjørke, formand

Aksel Bjørke, formand

Økonom og mentor

Erik Turley, sekretær

Advokathuset Nordsjælland

Nagel Consulting

Bonnie Jensen, KIVIOQs Venner Hundested

INUA.LIFE

Lotte Mundus nyt medlem af bestyrelsen

Nordatlantisk Gymnasieklasse

Carsten Legaard, webmaster, KIVIOQs Venner Hundested

Birgit Sommer

Kasserer udenfor bestyrelsen

Rådgivere

Merete Ettrup, forretningsfører i TS = TræskibsSammenslutningen og rådgiver med erfaringer fra andre bevaringsværdige foreningsskibe. Kender KIVIOQ der er medlem af TS og optaget på foreningens fartøjsliste.

Knud Erik Møller, tidligere havnefoged i Nuuk. Knud Erik reddede KIVIOQ, købte skibet i 1988 og restaurerede det. I 1995 sejlede han skibet til Danmark og solgte det i 2005 til de nuværende  ejere.

Tom Rasmussen, sekretariatsleder i Skibsbevaringsfonden. Kender KIVIOQ og har medvirket til godkendelsen af skibet som bevaringsværdigt. Besigtigede skibet den 31.07.2017 sammen med projektets tovholder.

Søren la Cour Jensen, museumsinspektør og daglig leder af Knud Rasmussens Hus. Historiker. Varetager opgaver indenfor Knud Rasmussens liv og virke, industriel arkæologi samt industri- og erhvervshistorie. Formand for ICOM Danmark (International Council of Museums) og formand for Blue Shield Danmark.

Finn Nyhuus. Har bl.a. arbejdet som geolog i Grønland. Formand for Fiskeriets og Havnens Hus, Hundested.  Medarrangør af Hundested Motor Træf.

Niels Roos, bådekonstruktør og bådebygger, samt erfaren sejler. Tidl. leder af Sisimiut/Holsteinsborg Bådeværft, hvor KIVIOQ var på bedding om vinteren.

Mogens Christensen, ejer og direktør for Hundested Propeller A/S, tidl. Hundested Motorfabrik. Medarrangør af Hundested Motor Træf 2017.

Søren Brink, havnefoged Hundested Havn. Medarrangør af Hundested Motor Træf 2017.

Håvard Karlsen, har ejet og istandsat en 57' Nordlandskutter, som han har sejlet den halve jord rundt i.

Johnnie Aas, teknisk konsulent & projektleder i SIF Gruppen. Erfaren sejler, har haft større sejlbåd og har solid viden om el og navigationsudstyr i både.

Børge Møller, har sejlet med skoleskibene Georg Stage og Danmark samt med turbåden Frederikke på Arresø i 12 år.

Curt Kristiansen, erfaren sejler og ejer af en Great Dane 28, som Curt og hustru det seneste halve år har sejlet gennem Europa i til Middelhavet.

Niels Norbye, erfaren sejler og bådejer. Initiativtager til etableringen af Dansk Sørednings Selskabs station i Lynæs.

Susanne Tvergaard Nielsen, bureauleder i Visit Halsnæs.

Kristian Lou, skibsinspektør i Søfartsstyrelsen. Besigtigede KIVIOQ i foråret 2017.

Annette Sørensen, direktør i Visit Nordsjælland.

Mette Sandahl, projektleder i Maritim Turisme, der har givet økonomisk støtte til konsulentbistand til projektet.

Søren Würtz, vækst- & udviklingskonsulent i Halsnæs Kommune.

RETUR TIL FORSIDEN