Tak til alle frivillige, sponsorer og samarbejdspartnere!

Foreningen

FORENINGEN KIVIOQs VENNER HUNDESTED blev stiftet på et møde for initiativtagere og interessenter den 18. december 2017.

I juni 2021 indgik foreningen en aftale med Kivioqs ejere i Gråsten om at låne skibet i et år for at sejle det til Hundested og således tiltrække interesserede købere og støtter.

Imidlertid viste skibet sig at være læk og have alvorlige skader i køl og skrog.

På en ekstraordinær generalforsamling 22. januar 2022 blev det besluttet at indstille projektet og returnere skibet til dets ejere.

Vedtægter KIVIOQs VENNER HUNDESTED

Du kan læse den fulde formålserklæring og de øvrige vedtægter her (tryk på billedet).

Den oprindelige projektidé

I folderen her til højre kan du læse om den oprindelige idé med at bringe Kivioq til Hundested. 

Rådgivere ved projektstart i 2016-17

Merete Ettrup, daværende forretningsfører i TræskibsSammenslutningen og rådgiver med erfaringer fra andre bevaringsværdige foreningsskibe. Kender KIVIOQ der er medlem af TS og optaget på foreningens fartøjsliste.

Knud Erik Møller, tidligere havnefoged i Nuuk. Knud Erik reddede KIVIOQ, købte skibet i 1988 og restaurerede det. I 1995 sejlede han skibet til Danmark og solgte det i 2005 til de nuværende  ejere. Midsommer 2021 sejlede Knud Erik Møller og besætning skibet til Hundested.

Tom Rasmussen, daværende sekretariatsleder i Skibsbevaringsfonden. Kender KIVIOQ og har medvirket til godkendelsen af skibet som bevaringsværdigt. Besigtigede skibet den 31.07.2017 sammen med projektets initiativtager, Per Makwarth.

Søren la Cour Jensen, museumsinspektør og daglig leder af Knud Rasmussens Hus. Historiker. Varetager opgaver indenfor Knud Rasmussens liv og virke, industriel arkæologi samt industri- og erhvervshistorie. Formand for ICOM Danmark (International Council of Museums) og formand for Blue Shield Danmark.

Finn Nyhuus. Har bl.a. arbejdet som geolog i Grønland. Formand for Fiskeriets og Havnens Hus, Hundested.  Medarrangør af Hundested Motor Træf.

Mogens Christensen, ejer og direktør for Hundested Propeller A/S, tidl. Hundested Motorfabrik. Medarrangør af Hundested Motor Træf 2017.

Søren Brink, havnefoged Hundested Havn. Medarrangør af Hundested Motor Træf 2017.

Håvard Karlsen, har ejet og istandsat en 57' Nordlandskutter, som han har sejlet den halve jord rundt i.

Johnnie Aas, teknisk konsulent & projektleder i SIF Gruppen. Erfaren sejler, har haft større sejlbåd og har solid viden om el og navigationsudstyr i både.

Børge Møller, har sejlet med skoleskibene Georg Stage og Danmark samt med turbåden Frederikke på Arresø i 12 år.

Susanne Tvergaard Nielsen, bureauleder i Visit Halsnæs.

Kristian Lou, skibsinspektør i Søfartsstyrelsen. Besigtigede KIVIOQ i foråret 2017.

Annette Sørensen, direktør i Visit Nordsjælland.

Mette Sandahl, daværende projektleder i Maritim Turisme, der har givet økonomisk støtte til konsulentbistand til projektet.

Søren Würtz, daværende vækst- & udviklingskonsulent i Halsnæs Kommune.

RETUR TIL FORSIDEN

>