marts 15

Et år mere for Kivioq-projektet

0  KOMMENTARER

Medlemmerne af bestyrelsen har indstillet sig på, at hjemtagelsen af Kivioq og ikke mindst finansieringen kræver mere end det ene år, vi oprindelig og måske lidt naivt havde regnet med.

Da det første år er og lidt til er gået uden det ønskede resultat, vil mange medlemmer spørge sig selv, om det har været umagen værd, og ikke mindst, om det vil være umagen værd at fortsætte.

Ved kontingentfornyelsen i 2019 lægger bestyrelsen vægt på følgende:

  • De frivillige og ulønnede medlemmer i bestyrelsen er alle indstillede på at give projektet et år mere, og vi opfordrer medlemmer, sponsorer og støtter til at gøre det samme.
  • En ny fondsstrategi giver begrundet håb om at vi får en meget tættere dialog med en række fonde og flere støttetilsagn.
  • Kivioqs nuværende ejere har så meget tillid til projektet, at de har forlænget købsaftalen i et år.
  • Der, hvor de fleste cykelryttere giver fortabt på en bjergetape, er lige før toppen, dvs. lige før det igen begynder at gå ned ad bakke.

Kontingentfornyelse

Rent praktisk foregår kontingentfornyelsen i 2019 sådan, at den, som er indmeldt i marts, får en ny opkrævning i marts, mens indmeldte i april, får en opkrævning i april … og så fremdeles.

Medlemmer, som har betalt første års kontingent via hjemmesiden, vil få et automatisk træk på det benyttede betalingskort. Hvis du har spørgsmål til dette, så send dit spørgsmål på en e-mail til info@kivioq-hundested.dk.

Kontingentets størrelse er en af de ting, der kan drøftes  på forårets generalforsamlingen, men indtil videre er kontingentet det samme som i 2018, nemlig 500 kroner.

Hvis du synes, at kontingentet er lovlig højt, så skal du vide, at kontingentet her i starten mere har karakter af et sponsorat end et traditonelt foreningskontingent.

Medlemsstatus

Kivioqs Venner Hundested har i skrivende stund 85 betalende medlemmer svarende til en arbejdskapital på 42.500 kroner. En række erhvervsdrivende i Nordsjælland har i det forløbne år skudt både frivillige timer og naturalieværdier ind i projektet. Desuden har Kivioq-projektet et tilsagn om etableringsstøtte på 45.000 kroner fra Halsnæs Kommune.


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

TAK!

TAK!
>