september 26

Den afsluttende generalforsamling

0  KOMMENTARER

Mødet blev holdt i medborgerhuset ”GUBBEN”, Nørregade 11B, 3390 Hundested. Fire bestyrelsesmedlemmer og to interesserede var mødt frem.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af afsluttende regnskab.
  4. Bemyndigelse til advokat Erik Turley om afslutningen af foreningens status i relation til myndigheder m.m.
  5. Eventuelt.

AD 1 Som dirigent blev bestyrelsesmedlem René Zorn foreslået og valgt. Som referent blev bestyrelsesmedlem Carsten Legaard foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt.

AD 2 Formand Aksel Bjørke gav en mundtlig fremstilling af beretningen, som vedlægges i skriftlig form. Beretningen blev tiltrådt.

AD 3 Da bestyrelsen ikke har en aktiv kasserer, har formanden opgjort det afsluttende perioderegnskab svarende til halvandet år. Regnskabet (vedlagt) blev godkendt.

AD 4 Advokat Erik Turley blev bemyndiget til at afslutte foreningens status i relation til myndigheder m.v.

AD 5 Bestyrelsen udtaler, at skønt projektet nu må lukke, så er vi i bestyrelsen yderst taknemmelige for den store hjælpsomhed som vi har mødt blandt frivillige og professionelle på Hundested Havn. En særlig anerkendelse til Galleri Liisberg, der troligt serverede den ene kande varm kaffe efter den anden til skrogskrabere og skibsvagter, og stor cadeau til den dygtige Kivioq-besætning der under ledelse af skipper Knud Erik Møller sejlede Kivioq ud og hjem.

Efter generalforsamlingen blev der taget kontakt til en borger i Frederiksværk, som havde budt 6000 kroner for hvert af de to udbudte Tina Rosenberg malerier. Ingen bød højere, og malerierne blev afleveret til køberen samme dag.

Formandens beretning

Afsluttende perioderegnskab

Det underskrevne referat


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

Lukketid

Lukketid
>