Category Archives for "Referater"

Bestyrelsesmøde den 6. okt. 2020

Mødet afholdtes i Advokathusets lokaler og i mødet deltog: Aksel, Carsten, Lotte, Bonnie, Michael og undertegnede (Lotte og Bonnie på video).Dagsordenen var der enighed om at fastlægge på følgende måde: Godkendelse af referat.Referatet fra bestyrelsesmødet den 25. aug. 2020 godkendtes. Aksel informerer om status i relation til Hundested Havn og nuværende ejer.Aksel orienterede om, at […]

Få det hele med ...
  • 30. januar 2021

Bestyrelsesmøde d. 24. sept. 2020

Mødet afholdtes i Advokathusets lokaler og i mødet deltog: Aksel, Carsten, Lotte, Bonnie, Michael og undertegnede (Lotte og Bonnie på video). Dagsordenen var der enighed om at fastlægge på følgende måde: 1. Godkendelse af referat. Referatet fra bestyrelsesmødet den 25. aug. 2020 godkendtes. 2. Aksel informerer om status i relation til Hundested Havn og nuværende […]

Få det hele med ...
  • 6. oktober 2020

Bestyrelsesmøde d. 25. August 2020

Mødet afholdtes i Advokathuset lokaler og i mødet deltog: Aksel, Carsten, Lotte, Bonnie, Michael og undertegnede. Dagsordenen var fremsendt på forhånd og var som følger: 1. Aksel informere om status på ansøgning Nationalmusset Ansøgning var blevet fremmet på fin måde fra Aksels side, og en kontakt var etableret med vicedirektør i Nationalmusset Jesper Stub Johnsen. […]

Få det hele med ...
  • 26. august 2020

Bestyrelsesmøde d. 31. marts 2020

Efter forudgående indkaldelse afholdtes mødet som et video/skypemøde med deltagelse af Carsten, Lotte, Bonnie, Michael, Aksel samt undertegnede. Der toges udgangspunkt i Aksels overordnede dagsorden, der var fremsendt på forhånd. Særligt drøftedes følgende: 1. Afholdelse af ordinær generalforsamling 2020 Der var enighed om, at det i den nuværende samfundssituation ikke var forsvarligt at afholde generalforsamling […]

Få det hele med ...
  • 2. april 2020

Bestyrelsesmøde 3. februar 2020

Referat af bestyrelsesmøde i Kivioqs Venner Hundested den 3/2 2020 Mødet afholdtes i Advokathuset Nordsjælland, Hillerød. Mødt var: Aksel, Michael, Karsten og undertegnede. Bonnie var koblet på over Skype og Lotte knyttede sig ligeledes til bestyrelsesmødet undervejs på Skype. Aksel fastlagde en foreløbig dagsorden som værende: 1. Kort orientering om status.2. Eventuelle nye organisationsformer. 3. […]

Få det hele med ...
  • 16. februar 2020

Bestyrelsesmøde 4. september 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Kivioqs Venner Hundested den 4/9 2019 Mødet afholdtes i Advokathuset Nordsjælland, Hillerød. Mødt var: Lotte Mundus, Bonnie Jensen, Michael Nagel, Carsten Legaard, Aksel Bjørke og undertegnede. Dagsordenen forelå som følger: 1.Godkendelse af seneste referat. 2.Status/konstituering af bestyrelsen. Konstituering Behov for et nyt bestyrelsesmedlem? Kontakt til Jutta og Uwe Forkortet forretningsplan (strategi […]

Få det hele med ...
  • 15. september 2019

Formandsskifte i Kivioqs Venner

Aksel Bjørke, formand

Foreningen Kivioqs Venner Hundested har fået ny formand. Per Makwarth, KVHs nu afgående formand, der har stået i spidsen for både forprojekt og forening siden efteråret 2016, har stadig masser af tro på projektet, men mindre tid end før. “Opgaven har været spændende, for det er oplagt, at Kivioq bør have base i Hundested. Det […]

Få det hele med ...
  • 6. september 2019

Bestyrelsesmøde 19. august 2019

Før mødets begyndelse oplæste formanden en kort erklæring om at han så sig nødsaget til at trække sig fra hvervet som formand og medlem af bestyrelsen. Herefter blev resten af mødet suspenderet og et nyt møde indkaldt til den 4. september.

Få det hele med ...
  • 19. august 2019

Bestyrelsesmøde 14. juni 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Kivioqs Venner Hundested den 14. juni 2019 Mødet afholdtes i Advokathuset Nordsjælland, Hillerød. Mødt var: Per Makwarth, Lotte Mundus, Bonnie Jensen, Michael Nagel, Carsten Legaard, Aksel Bjørke og undertegnede. Dagsordenen forelå som følger: 1. Godkendelse af sidste referat 2. Opfølgning på Åbent Skib i Hundested 6.-10. juni 3. Aktuel status på købsaftalen […]

Få det hele med ...
  • 15. juni 2019

Bestyrelsesmøde 10. maj 2019

Referat af bestyrelsesmøde Kivioqs Venner Hundested den 10. maj 2019 Mødet afholdtes i Advokathuset Nordsjælland. Dagsordenen forelå som følger: 1. Velkomst og præsentation af bestyrelsens nye medlemmer, Lotte Mundus og Aksel Bjørke. 2. Sidste referat 3. Konstituering af bestyrelsen. 4. Opfølgning på generalforsamlingen og opgavefordeling 5. Fundraising – godkendelse af ansøgninger inkl. budgetter. 6. Budget […]

Få det hele med ...
  • 15. maj 2019