Category Archives for "Referater"

Bestyrelsesmøde d. 31. marts 2020

Efter forudgående indkaldelse afholdtes mødet som et video/skypemøde med deltagelse af Carsten, Lotte, Bonnie, Michael, Aksel samt undertegnede. Der toges udgangspunkt i Aksels overordnede dagsorden, der var fremsendt på forhånd. Særligt drøftedes følgende: 1. Afholdelse af ordinær generalforsamling 2020 Der var enighed om, at det i den nuværende samfundssituation ikke var forsvarligt at afholde generalforsamling […]

Få det hele med ...
  • 2. april 2020

Bestyrelsesmøde 3. februar 2020

Referat af bestyrelsesmøde i Kivioqs Venner Hundested den 3/2 2020 Mødet afholdtes i Advokathuset Nordsjælland, Hillerød. Mødt var: Aksel, Michael, Karsten og undertegnede. Bonnie var koblet på over Skype og Lotte knyttede sig ligeledes til bestyrelsesmødet undervejs på Skype. Aksel fastlagde en foreløbig dagsorden som værende: 1. Kort orientering om status.2. Eventuelle nye organisationsformer. 3. […]

Få det hele med ...
  • 16. februar 2020

Bestyrelsesmøde 4. september 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Kivioqs Venner Hundested den 4/9 2019 Mødet afholdtes i Advokathuset Nordsjælland, Hillerød. Mødt var: Lotte Mundus, Bonnie Jensen, Michael Nagel, Carsten Legaard, Aksel Bjørke og undertegnede. Dagsordenen forelå som følger: 1.Godkendelse af seneste referat. 2.Status/konstituering af bestyrelsen. Konstituering Behov for et nyt bestyrelsesmedlem? Kontakt til Jutta og Uwe Forkortet forretningsplan (strategi […]

Få det hele med ...
  • 15. september 2019

Formandsskifte i Kivioqs Venner

Aksel Bjørke, formand

Foreningen Kivioqs Venner Hundested har fået ny formand. Per Makwarth, KVHs nu afgående formand, der har stået i spidsen for både forprojekt og forening siden efteråret 2016, har stadig masser af tro på projektet, men mindre tid end før. “Opgaven har været spændende, for det er oplagt, at Kivioq bør have base i Hundested. Det […]

Få det hele med ...
  • 6. september 2019

Bestyrelsesmøde 19. august 2019

Før mødets begyndelse oplæste formanden en kort erklæring om at han så sig nødsaget til at trække sig fra hvervet som formand og medlem af bestyrelsen. Herefter blev resten af mødet suspenderet og et nyt møde indkaldt til den 4. september.

Få det hele med ...
  • 19. august 2019

Bestyrelsesmøde 14. juni 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Kivioqs Venner Hundested den 14. juni 2019 Mødet afholdtes i Advokathuset Nordsjælland, Hillerød. Mødt var: Per Makwarth, Lotte Mundus, Bonnie Jensen, Michael Nagel, Carsten Legaard, Aksel Bjørke og undertegnede. Dagsordenen forelå som følger: 1. Godkendelse af sidste referat 2. Opfølgning på Åbent Skib i Hundested 6.-10. juni 3. Aktuel status på købsaftalen […]

Få det hele med ...
  • 15. juni 2019

Bestyrelsesmøde 10. maj 2019

Referat af bestyrelsesmøde Kivioqs Venner Hundested den 10. maj 2019 Mødet afholdtes i Advokathuset Nordsjælland. Dagsordenen forelå som følger: 1. Velkomst og præsentation af bestyrelsens nye medlemmer, Lotte Mundus og Aksel Bjørke. 2. Sidste referat 3. Konstituering af bestyrelsen. 4. Opfølgning på generalforsamlingen og opgavefordeling 5. Fundraising – godkendelse af ansøgninger inkl. budgetter. 6. Budget […]

Få det hele med ...
  • 15. maj 2019

Generalforsamling 3. maj 2019

Referat af Generalforsamling den 3. maj 2019 1 Valg af dirigentErik Turley blev foreslået og modtog valg. Han kunne konstatere generalforsamlingen lovligt varslet.Referent: Carsten Legaard. 2 Formandens beretningBeretningen blev godkendt med akklamation. Beretningen kan læses her 3 RegnskabBlev fremlagt af Carsten Legaard på vegne af bogfører Liselotte Bisbjerg. Regnskabet blev godkendt. Regnskab og budget kan […]

Få det hele med ...
  • 6. maj 2019

Bestyrelsesmøde den 2. november 2018

Mødet afholdtes i Advokathuset Nordsjælland kl. 15.00. Mødt var: Per Makwarth, Michael Nagel, Ena Bonnie Jensen, Jens Henriksen, Carsten Legaard og undertegnede, der ligeledes fungerede som sekretær. Dagsordenen forelå som følger. 1 Godkendelse af referat2 Ny kasserer3 Medlemsstatus4 Status på økonomi5 Status på fondsansøgninger6 Evt. ændring af ansøgningsgrundlag7 Ekstern rådgiver om fundraising8 Status på forkøbsret […]

Få det hele med ...
  • 6. november 2018