Kivioq rundering, 2021-09-21, 09:45 Skibet er blevet flyttet noget (ca 20 m?) langs kajen. ...

Read More