Bestyrelsesmøde 19. august 2019

Før mødets begyndelse oplæste formanden en kort erklæring om at han så sig nødsaget til at trække sig fra hvervet som formand og medlem af bestyrelsen.

Herefter blev resten af mødet suspenderet og et nyt møde indkaldt til den 4. september.

  • 19. august 2019
Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: