september 24

KIVIOQs historie – en oversigt

0  KOMMENTARER

KIVIOQs historie begynder med et skibsbyggeri i 1932-33 på K. Andersens Skibsværft i Frederikssund. Her blev skibet søsat og navngivet af Knud Rasmussen den 16. juni 1933. Allerede den 22. juni samme år afsejlede KIVIOQ til Grønland til den 7. Thuleekspedition.

Efter Knud Rasmussens død den 21. december 1933 købte Marineministeriet KIVIOQ og stillede det til rådighed for Geodætisk Institut, hvor Kivioq blev flagskib for de lyseblå geodætbåde i Grønland.

I 1976 blev KIVIOQ solgt til Grønlands Geologiske Undersøgelser, og fra 1980 overgik skibet til privat eje med hjemhavn i Nuuk.

En dag i 1989 fandt havnekaptajn Knud Erik Møller en kutter sunket i havnen i Nuuk. Det viste sig at være Kivioq. Havnekaptajnen fik kutteren hævet og brugte de næste fem-seks år mange arbejdstimer og kroner på, sammen med sin hustru, at sætte Kivioq i stand.

I 1995 sejlede den daværende ejer, Nuuks havnekaptajn Knud Erik Møller, KIVIOQ til Danmark.

Fra KIVIOQS besøg i Hundested august 2017
Fra KIVIOQS besøg i Hundested august 2017

KIVIOQ er bevaringsværdigt

I 2008 blev skibet erklæret bevaringsværdigt af Skibsbevaringsfonden.

I 2011 blev det købt af de nuværende ejere, foreningen Kivioqs Venner i Sønderjylland. Samme år fik foreningen støtte af Skibsbevaringsfonden til en omfattede restaurering.

Ved et gennemsyn på bedding i Gråsten i 2017 fremstår KIVIOQ ifølge tovholder i Kivioq-projektet, Per Makwarth: “Fuldt sejlklar, og skibet deltager i stævner rundt om i Danmark”.

Næste gang skibet (dokumenteret) er på bedding er i juli 2021. Kivioqs ejere har lånt skibet ud til foreningen Kivioqs Venner i Hundested, men under sejladsen fra Gråsten til Hundested tager Kivioq foruroligende meget vand ind. Det viser sig ved, at skibets nødpumpe arbejder uafladeligt. Imens skibet ligger ved kaj i Hundested Havn, fortsætter pumperiet, og målinger viser at pumpen lænser op imod 300 liter i timen.

Kivioq går til grunde i Syddanmark

Kivioq kommer øjeblikkeligt på bedding, og et eftersyn ved bådebygger Meinild, siden underbygget ved en officiel skibsmæglervurdering, afslører at Kivioq dels er læk flere steder, dels er skibet plaget af råd og pæleorm i store dele af skroget.

Kivioqs Venner Hundested fortsætter endnu nogle uger bestræbelserne på, trods skaderne at finde investorer og fonde, som kan og vil redde det eneste bevarede af de mange skibe, der har fulgt polarforskeren på hans ekspeditioner.

Da det ikke lykkes, kastes håndklædet i ringen, og efter en bekostelig nødreparation sendes Kivioq i juni 2022 tilbage til ejerne i Gråsten.

Her ligger skibet ved kaj indtil den 2. december 2022, hvor det lokale brandvæsen tilkaldes til en skibsbrand i en af de mindre lystbådehavne i Egernsund tæt på Gråsten. Branden menes antændt af en elektrisk affugter, som er placeret i kabyssen, og det meste af skibets indre er totalskadet.

Kivioq blev ikke denne gang reddet for eftertiden.


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

TAK!

TAK!
>