september 24

KIVIOQs historie – en oversigt

0  KOMMENTARER

KIVIOQs historie begynder med et skibsbyggeri i 1932-33 på K. Andersens Skibsværft i Frederikssund. Her blev skibet søsat og navngivet af Knud Rasmussen den 16. juni 1933. Allerede den 22. juni samme år afsejlede KIVIOQ til Grønland til den 7. Thuleekspedition.

Efter Knud Rasmussens død den 21. december 1933 købte Marineministeriet KIVIOQ og stillede det til rådighed for Geodætisk Institut, hvor Kivioq blev flagskib for de lyseblå geodætbåde i Grønland.

I 1976 blev KIVIOQ solgt til Grønlands Geologiske Undersøgelser, og fra 1980 overgik skibet til privat eje med hjemhavn i Nuuk.

I 1995 sejlede den daværende ejer, Nuuks havnekaptajn Knud Erik Møller, KIVIOQ til Danmark.

Fra KIVIOQS besøg i Hundested august 2017
Fra KIVIOQS besøg i Hundested august 2017

KIVIOQ er bevaringsværdigt

I 2008 blev skibet erklæret bevaringsværdigt af Skibsbevaringsfonden.

I 2011 blev det købt af de nuværende ejere, foreningen Kivioqs Venner i Sønderjylland. Samme år fik foreningen støtte af Skibsbevaringsfonden til en omfattede restaurering.

I dag (2017) fremstår KIVIOQ fuldt sejlklar, og skibet deltager i stævner rundt om i Danmark.

 

Kivioqs første ekspedition til Grønland - fotograferet af Niels Roos 07 kopi
Fra Kivioqs første ekspedition til Grønland – fotograferet af Niels Roos – Se flere billeder i Galleri KIVIOQ

GemGem


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

Lukketid

Lukketid
>