Åbent skib på Kivioq

Åbent skib på Kivioq. Kivioq besøger Hundested igen ved træskibstræffet 6.-7. juni

Knud Rasmussens sidste – og eneste bevarede – ekspeditionsskib, Kivioq, deltager i Hundested Træskibstræf i dagene den 6.-7. juni. I den forbindelse er der Åbent Skib på Kivioq den 5., 6. og 10. juni kl. 14-18.

Kivioq vil ligge til kaj lige ud for Spisehuset Knud, og medlemmer af Kivioqs Venner Hundested vil være med ombord og besvare spørgsmål.

Kom og hør historien om Kivioq, der blev søsat i 1933 til den syvende Thule-Ekspedition. Hør også om projektet med at overtage Kivioq, så skibet kan få fast base i Hundested.

Under Åbent skib på Kivioq vil der være mulighed for at melde sig ind som aktivt eller passivt medlem i foreningen Kivioqs Venner Hundested for et årskontingent på 250 kr.

  • 15. maj 2019
Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: