september 6

Formandsskifte i Kivioqs Venner

0  KOMMENTARER

Foreningen Kivioqs Venner Hundested har fået ny formand.

Per Makwarth, KVHs nu afgående formand, der har stået i spidsen for både forprojekt og forening siden efteråret 2016, har stadig masser af tro på projektet, men mindre tid end før.

“Opgaven har været spændende, for det er oplagt, at Kivioq bør have base i Hundested. Det er vi jo alle enige om,” siger Per Makwarth. “Men opgaven har også været meget omfattende og meget tidskrævende, hvilket har medvirket til at jeg er kommet bagud med andre vigtige ting i mit liv. Jeg er 72 år og vil nu forsøge at indhente noget af det forsømte.”

Per Makwarth fortsætter som menigt medlem af foreningen.

Foreningens næstformand Aksel Bjørke sagde på et bestyrelsesmøde den 4. september ja til at overtage formandsopgaven og dermed ansvaret for at overtage Kivioq og få skibet sejlet sikkert i havn i Hundested.

“Min førsteprioritet er at få gjort alle relevante fonde i Danmark interesserede i at medvirke,” siger den nyvalgte formand.

“Min anden og lige så vigtige prioritet er at undersøge udveje for at overtage driften af skibet, før vi overtager det fulde ejerskab. Jeg kan se, at alle i bestyrelsen tager deres del af slæbet, og derfor påtager jeg mig formandshvervet med overbevisningen om, at vi nok skal komme i mål.”

Kivioq-projektet blev søsat den 27. oktober 2016, og foreningen blev stiftet i december 2017. Foreningen har i dag 123 betalende medlemmer, og der kommer løbende nye til, blandt andet via informationstavlerne på Hundested Havn.


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

Lukketid

Lukketid
>